АЛДОРА работи по следните проекти:

 

  • Младежка банка

Моделът "Младежка Банка" е уникален метод на въвличане на младите хора в дейности в полза на общността. Философията на нейното възникване е основана на Конвенцията на ООН за правата на децата, като основни принципи са младежкото участие и подобряване качеството на филантропията, осъществявана от млади хора за млади хора.

Младежката банка представлява комисия за отпускане на грантове, управлявана изцяло от млади хора, която показва младежката гледна точка във филантропията и подкрепя младежки проекти на територията на дадено населено място (град, община).

Младежите, участващи в банката се подбират с конкурс от организацията-домакин; най-често те са от средни училища или студенти в университет на възраст между 14 и 25 години. Екипите на младежките банки сами набират средства от инициативи и дарители, които впоследствие разпределят.

В България моделът се разпространява и подкрепя - финансово и организационно от Фондация "Работилница за граждански инициативи", като част от програма „Младежка банка“ на ФРГИ, осъществяваща се с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот".

Младите хора от Шумен, с подкрепата на сдружение „АлДоРа”, прилагат успешно модела "Младежка Банка".

За контакти:  тел.0887740105, aldora_shumen@abv.bg,

http://youthbankbulgaria.frgi.bg/bg/city/shumen

facebook: https://www.facebook.com/youthbank.shumen/

  • МОРК "Приятел на колела"

Целта ни е: да подпомогнем социалното включване на деца и младежи от уязвими групи и да стимулираме активното ангажиране на децата и младежите да бъдат добри граждани, чрез създаване и развитие на граждански и социални умения посредством дейности в техния квартал, училище или общност.

 

 

Мобилен образователно-развлекателен комплекс "Приятел на колела", осигурява на деца и родители/настойници достъп до специалисти и доброволци в областта на различните видове изкуства и развиване потенциала на децата. По-големите деца се срещат със специалисти и доброволци за развиване и представяне на сръчности и умения за подпомагане на професионалното ориентиране. Предвиждаме и съвместни дейности с възрастните в извънучилищна среда. Комплексът осигурява възможност за консултации с лекар, психолог, юрист и др. /по избор/. 

 

  • Международна награда на Херцога на Единбург

Международната награда на херцога на Единбург е вълнуваща програма за личностно развитие, предназначена за млади хора от целия свят, която ги обогатява с житейски умения и им дава възможност да променят себе си, своята общност и света.

До днес над 8 милиона младежи от над 140 страни са предприели редица разнообразни, предизвикателни и доброволни дейности, следвайки личните си цели в своята Програма на Наградата

От средата на 2016 г. «АлДоРа» е лицензиран оператор на Наградата. Работим на територията на Шумен и Търговище.

„Настоящият сайт е създаден с финансовата подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение „АлДоРа“ и при никакви обстоятелства не отразява позициите на финансиращата организация.